مؤسس: خانم فاطمه سادات آتشی

سال تأسیس دبستان :۱۳۹۴


رشته تحصیلی: دکترای مشاوره


نویسنده کتاب های: شهرک الفبا ،واحدکار خلاقیت ۱ و ۲ .کودک آذاری


پست های اشتغال :
– مدرس دانشگاه
– عضو شورای نظارت آموزش پرورش
– مدرس علوم پایه دوم
– مشاور مرکز پیوند .مشاورمرکز امام حسین .مشاورخیریه سیدالشهدا اشکذر